Java 03 Input almak ve Tip Dönüşümleri

Aşağıdaki kod nextInt ile sayı girişi istediğimiz de sayıyı girip enter tuşuna bastığımız da enter tuşu nextLine’a düşüyor ve kelimenin değeri \n oluyor ve boş çıkıyor. Bu durum sadece double ve Integer değer girişlerinde böyle olmakta.

Tip Dönüşümleri

 
 
Integer to String

int sayi = 5;
String sayi1 = String.valueOf(sayi);
String sayi2 = Integer.toString(sayi);
String sayi3 = sayi + ” “;
String to Integer

String ifade = “10”;
int ifade1 = Integer.valueOf(ifade);  
 
int ifade2 = Integer.parseInt(ifade);
double doubleSayi = 13.1333d;
int intSayi = (int) doubleSayi;

37 Kez Okundu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Neon Light Text Effect