Java 04 OOP

Öncelikle, Java nesneye dayalı bir dil olduğundan bu post sadece bazı kavramları belirtmek için giriş niteliği taşımaktadır.

Referanslar

Referanslar pointerlar gibidir.

Account a1 = new Account();

Account a2;

a2= a1; // yaptığımızda a1 nesnesi aynı zamanda a2 nesnesi oluyor ve buna referans deniyor.

İf(a1 == a2) // bellekte aynı yeri gösterip göstermediği kontrol edilebilir.

Account a3 =  new Account();

İf(a1 == a3)// bellekte farklı adressleri göstermektedirler kontrol edilebilir.

Yazdığımız kodu tekrar kullanabilmek için 2 adet yol vardır. Bunlardan ilki Kalıtım (Inheritance – IS A İlişkisi ) ve ikincisi Kompozisyon ( Composition – HAS A ilişkisi ) dir.

Mercedes adında bir sınıfımız olduğunu düşünelim. Ayrıyeten birde Arac adında bir sınıfımız olduğunu düşünelim. Arac sınıfı , araçlara ait olan ortak özellikleri bulunduran bir sınıftır ve Mercedes sınıfı bu sınıfı extends anahtar sözcüğü ile kalıtırsa Araç sınıfına ait olan genel özellikleri kalıtmış olmaktadır.

Komposizyon ( Has – A ) kullanımı Arac adında bir sınıfımız olduğunu düşünelim . Ayrı olarak bir de Motor isminde başka bir sınıfımızın bulunduğunu düşünelim .Yukarıda belirttiğimiz gibi Araçların motorları bulunmakta olduğundan bu Motor sınıfından üreticeğimiz nesneyi , Arac sınıfı içerisinde kullanırsak Komposizyon yapmış olmaktayız .

Inheritance

IS A  ilişkisi;  Eşittir kalıtım. Manager is a employer.

  • SubClass
  • SuperClass or BaseClass

extends anahtar sözcüğü kullanılarak yapılan Class Kalıtımı ya da implements anahtar sözcüğü ile yapılan Interface Kalıtımıdır.

31 Kez Okundu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Neon Light Text Effect