Java 08 Generic Diziler

Generic Diziler kendilerine verilen attributeları ayırt etmeden işlem yapabilmeye yarıyor. Aşağıdaki kodda YazdirmaSinifi<E> şeklinde generic bir sınıfımız var ve yazdir isimli method’u ile gelen dizileri ekrana yazdırmayı sağlıyor. Bu dizi integer, string veya herhangi bir class’ın elemanlarınada sahip olabilir. Bunları ayırt etmeksizin dizinin elemanlarını yazdir isimli methodunumuz ekrana yazdırmaktadır. Aşağıdaki kodda açıklama satırları aktileştirilip bu fark anlaşılabilecektir.

52 Kez Okundu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Neon Light Text Effect