Java 09 Collections, Set Interface ile List Interface’in farkı

Koleksiyonlar, Kendilerinde tanımlanan generik sınıfın nesnelerine ait verilerinde arama, listeleme, ekleme, silme gibi işlemleri yapabilmeyi sağlayan bir framework’tür.

Java Collection framework’ündeki interfaceler:

 • Set
 • List
 • Queue
 • Deque

Java Collection framework’ündeki classlar:

 • ArrayList
 • Vector
 • LinkedList
 • PriorityQueue
 • HashSet
 • LinkedHashSet
 • TreeSet

   List interface’i implemente eden classlar bir elementten birden fazla depolayabilirken, Set interface’i implemente eden classlar bir elementten sadece bir tane depolarlar.

Set interface’inden implements edilen HashSet Linkhashset Treeset gibi somut sınıflerımızdan bir obje oluşturduğumuzda bu objeler bir değeri sadece bir defa depolayabilirler.

List interface’inden implements edilen ArrayList ve Linklistlerde istediğimiz kadar aynı elemandan depolayabiliriz.

LinkedList İçeriği
Görüldüğü gibi LinkedList, List interface’inden implements edilmiştir.

51 Kez Okundu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Neon Light Text Effect