Java 11 Dosyalama

Veri Tabanı Türleri:

 • Flat File Database;                Tek tabloda, txt dosyası gibi bir dosyada, Dosyalama
 • Relational Database;              Microsoft Access, DB2, Informix, Interbase, MySQL, Oracle, SQL Server, Sybase, PostgreSQL
 • Hierarchical Database;           Tablolar birbiriyle ilişkili ve hiyerarşik olarak (üstten alta doğru genişleyen bir yapıda) oluşturulur. Bir ağaç yapısı üzerine oturtulan hiyerarşik veritabanlarında alt kırılımların sayısı arttıkça yönetim ve performans açısından problemler yaşanmasına sebep olacaktır.
 • Document Based Database;                   Dökümanlar halinde depolar. MongoDb ve Azure Document Db

Veri tabanında bulunan öğeler:

 • Tablolar
 • Sorgular
 • Raporlar
 • Formlar
 • Makrolar

Flat File veri tabanı türünün birdan fazla dosyalama tekniği javada mevcuttur.

 • TryWithResource
 • FileReader ve BufferedReader

FileReader bir dosyadan veri okumak için tüm karakterleri kayıtlı diskten teker teker okumayla ram’e taşımakta ram ile harici disc arasında sadece bir karakter için sürekli git gel yapmaktadır.

BufferedReader bu git gel’i bir kelime için yapmaktadır yani \n görene kadar diskten veriyi okur paketler ve ram’e verir. Böylece okuma işlemi daha hızlı yapar.

 

Burada Ogr.txt deki , ile ayrılmış bölüm ve isimleri okuyor BufferWriter ile bölümü Bilgisayar mühendisi olanları seçip BilgisayarMuh.txt dosyasına yazıyor.

52 Kez Okundu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Neon Light Text Effect